5S(Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng)

Hệ thống quản lý công việc nội bộ doanh nghiệp.

Là một công cụ giúp bạn quản lý công việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí. Hướng đến sự đơn giản hóa trong quản lý điều hành của tổ chức, doanh nghiệp.

Đăng nhập ở bên phải hoặc đăng ký sử dụng.

 • Matrix time

  Matrix time

  Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

 • Sharing any things

  Chia sẻ tài nguyên

  Tạo và chia sẻ các văn bản, tài liệu, các thông tin công việc.

 • Topic

  Cùng thảo luận về các chủ đề. Hỗ trợ, cùng nhau hoàn thành công việc.